Powrót do Słowo we wspólnocie

Październik 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia.

OTWARCIE SIĘ NA DUCHA ŚWIĘTEGO

Co to znaczy sprzeciwiać się Duchowi Świętemu? To jest sprzeciw wobec tego, co człowiek rozpoznaje jako prawdę, wie, że to jest prawda. Pamiętajmy o tym szczególnie w odniesieniu do ludzi. Nie jesteśmy w stanie wejść w serce drugiego człowieka i osądzić, czy on sprzeciwia się Duchowi Świętemu. Widzimy jedynie czyny ludzi, jednak trzeba mieć zawsze świadomość, że Duch Święty działa i we mnie i w drugim człowieku. Duch Święty, wspólne poszukiwanie prawdy i świadectwo z naszej strony, mogą przyprowadzić człowieka do Boga. Jednocześnie jest to wezwanie, żeby w naszym sercu kłaść jeszcze większy nacisk na pójście za prawdą, żebyśmy za Jezusem szli radykalnie. Mamy się otwierać na Ducha Świętego, żyć Nim, aby w naszym słowie i czynie była prawda, aby tutaj nie było kompromisów.

Homilia

PRAGNIENIE NASYCENIA I POKUSY

Od momentu grzechu w człowieku z jednej strony jest pragnienie nasycenia, które jest czymś normalnym, a z drugiej strony napięcie pomiędzy tym, co nam się wydaje, że nasyci, a tym, co rzeczywiście nasyca. Jezus chce nas nasycić, pokazując, że tym, co nas nasyci, jest On sam, a drogą do tego nasycenia jest wiara w Niego. W naszym życiu jest czasem rozdźwięk pomiędzy życiem religijnym, a brakiem nasycenia tym, czego byśmy pragnęli. Jezus odpowiada na to w Eucharystii, w swoim słowie, swoją obecnością. Chce w nas obudzić pragnienie Jego samego i wiarę, że On rzeczywiście w każdej sytuacji nasyca. Czasem dokonuje się to poprzez próby, żebyśmy rzeczywiście powiedzieli Bogu: Tak jak Ty chcesz, a nie tak jak ja chcę. Jesteśmy włączeni w wymianę darów. Przyjmuję to, co mnie nasyca, żeby to oddać, po to dawane mi jest życie, żeby to życie dawać. Chrystus przyjmuje nas w siebie, żebyśmy byli Nim, żebyśmy z tym przesłaniem Ducha, życia, nasycenia docierali do ludzi, którzy są spragnieni i jakby po omacku chcą realizować swoje pragnienia.

Konferencja