O wspólnocie

Celem Wspólnoty jest troska o przybliżanie ludziom

misterium Boga obecnego i działającego w Liturgii Kościoła.

Członkinie realizują go przez modlitwę i ofiarę za wszystkich ludzi, a w szczególności za kapłanów, by ich posługa przyczyniała się do coraz pełniejszego uczestnictwa katolików w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa oraz była znakiem obecności Boga w świecie. Liturgia jest źródłem duchowości Wspólnoty. Centralnym świętem jest dla Wspólnoty Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, w której wraz z całym Kościołem jednoczy się ona z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem w uniżeniu krzyża i wywyższeniu zmartwychwstania. Patronalnym świętem Wspólnoty jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Wspólnota oddaje się Matce Chrystusa, czcząc Ją w szczególny sposób w święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, bowiem bliskie duchowości Wspólnoty jest wychodzenie ku ludziom w posłudze miłości z ukrytym w sercu Jezusem. Patronem Wspólnoty jest święty Augustyn. Wspólnota otacza również czcią błogosławionego Michała Giedroycia, pokornego zakrystianina posługującego liturgii. Hymnem Wspólnoty jest sekwencja wielkanocna: „Victimae Paschali laudes”. Godłem Wspólnoty jest augustiański znak serca z krzyżem, uzupełniony napisem: „dilige et quod vis fac”.

Hymn Wspólnoty „Victimae Paschali laudes”

Hołd Ofierze Wielkanocnej
składajcie chrześcijanie.
Jagnię zbawiło owce,
Chrystus niewinny, z Ojcem
Przez mękę pojednał nas grzeszników.
Śmierć i życie stoczyły,
ze sobą walkę dziwną:
umarły Wódz życia rządzi żywy.
Powiedz nam Maryjo,
coś widziała w swej drodze?
Grobowiec Pana żywego,
widziałam chwałę Zmartwychwstałego.
Anielskich też świadków,
całun Jego i szaty.
Wstał Chrystus, moja nadzieja!
Poprzedził swoich do Galilei.
Wiemy, że Chrystus zmartwychwstał
po śmierci prawdziwie.
Zwycięski Królu, bądź miłościwy.
Amen. Alleluja.