Powrót do Słowo we wspólnocie

Listopad 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia.

PRAWDZIWA KRÓLEWSKOŚĆ

Prawdziwa królewskość, wzięcie w posiadanie Królestwa i bycie w nim, dokonuje się dlatego, że ktoś posiadł siebie w taki sposób, jak to było przewidziane przez Boga, czyli, żeby być darem. Bóg nie dał nam tej królewskiej cechy, jaką jest wolność, po nic innego, tylko właśnie po to. Właściwie przez całe życie prosimy Boga, żeby w nas to sprawiał, żeby nam pomagał w tym, by być takimi do samego końca, bo to jest pewien proces oczyszczenia, oświecenia, zjednoczenia.

Homilia

KRÓLOWANIE

Idealnym królem jest ten, który tworzy, ochrania i służy wspólnocie. Dzięki niemu ludzie mogą funkcjonować jako ludzie wolni tworzący wspólnoty. Nasze życie wieczne to będzie życie w królestwie Boga, w którym Bóg jest Królem i który jednocześnie zostawia absolutną wolność wszystkim swoim poddanym. W królestwie Chrystusa wszyscy są królami, bo odkryli, że królować to znaczy tworzyć wspólnotę, która polega na dawaniu siebie i przyjmowaniu darów. Człowiek jest wtedy prawdziwie wolny. Chrystus przyszedł, aby uleczyć to nasze królowanie, przywrócić nas nie tylko do stanu pierwotnego, ale wydobyć nas na poziom rzeczywistego celu, czyli naszej wolności. Mamy w sobie królewskość, ale ona jest wtedy prawdziwa, kiedy świadomie i dobrowolnie mówimy Bogu „tak”. Wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć „tak” różnym sytuacjom, problemom, jesteśmy w stanie powiedzieć „tak” człowiekowi. Chrystus przemienia nas właśnie w taki dar.

Konferencja