Strona główna


Miłuj i czyń, co chcesz św. Augustyn

Wspólnota Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla jest żeńskim stowarzyszeniem publicznym wiernych Kościoła rzymskokatolickiego dążącym do stania się instytutem świeckim. Została założona w Krakowie przez Księdza Wacława Świerzawskiego w 1971 roku. Składamy profesję wieczystą rad ewangelicznych oraz przyrzeczenie rady indywidualnej. Wspólną odpowiedzią członkiń Wspólnoty na wezwanie do życia konsekrowanego Bogu („miłuj”) jest stałe zgłębianie misterium Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla. Ogólny cel realizujemy przez praktykowanie w świecie rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Indywidualną odpowiedzią na powołanie („czyń, co chcesz”) jest dla każdej członkini zgłębianie tego wspólnego misterium w świetle wybranej tajemnicy życia Jezusa. Z duchowości tej tajemnicy wynika konkretne zdanie apostolskie, rozeznawane jako czwarta rada Chrystusa.
Wspólnota działa na terenie archidiecezji krakowskiej, ale pochodzimy z różnych stron Polski i nie tylko.