Historia wspólnoty

Historia Wspólnoty to historia odkrywania natchnień i znaków czasu, które Pan Bóg daje konkretnym osobom. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dla nas momenty.

 • 1971 – 17 stycznia  – pierwszy dzień skupienia (4 osoby) Wspólnoty Chrystusa Króla. Dni skupienia zyskują nazwę  MM   – „modlitwa i milczenie”
 • 1972 – Podjęto decyzje dotyczące stylu życia członkiń Wspólnoty (ślub czystości, dostosowanie poziomu życia do swego środowiska, wskazanie na regułę św. Augustyna)
 • 1973 – Podczas dni skupienia następowało ukonkretnianie obowiązków członkiń i nowych akcentów w życiu duchowym Wspólnoty
 • 1974 – Wspólnota podejmuje modlitwę i ofiarę za kapłanów
 • 1975 – Uroczystość Chrystusa Króla  Wszechświata została przyjęta jako święto patronalne Wspólnoty
 • 1978 – Postanowiono stale pogłębiać rozumienie zawołania Wspólnoty: „Ama et quod vis fac
 • 1980 – Określono cel Wspólnoty: „Oddawanie świata Ojcu  przez Chrystusa w Duchu Świętym”.
 • 1980 – 22 listopada – pierwsze wspólne śluby składane we Mszy św.,  w wigilię uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata.
 • 1981 – Ustalono sposób wchodzenia we Wspólnotę. Przyjęto zmianę dewizy Wspólnoty: „Ama et quod vis fac” na „Dilige et quod vis fac” (zgodnie z sugestią  Założyciela)
 • 1982 – Pierwszy raz mowa o trzech funkcjach Chrystusa jako pomocnych dla określenia „quod vis fac„. Permanentna formacja –  zgłębianie duchowości Wspólnoty, tworzonej przez Założyciela: Chrystus-Oblubieniec spotykany w Liturgii.
 • 1983 – Rada Wspólnoty podjęła decyzje dotyczące składania indywidualnego czwartego ślubu
 • 1985 – Ks. Wacław Świerzawski zaproponował motto Konstytucji: „Wspólnota to wielość zjednoczona zgodą co do rzeczy wspólnie kochanych” (św. Augustyn)
 • 1986 – Rada Wspólnoty przyjęła  modyfikację nazwy Wspólnoty: Wspólnota Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla (zgodnie z życzeniem Założyciela)
 • 1999 – Dekret Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego erygujący Wspólnotę Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla jako stowarzyszenie publiczne wiernych.
 • 2000 – Decyzja o składaniu ślubów wieczystych przez członkinie Wspólnoty

Szczególnym corocznie czasem odkrywania Bożego Słowa kierowanego do każdej z nas oraz do Wspólnoty jako całości są rekolekcje. Początkowo kształtowały one charyzmat naszej Wspólnoty, a obecnie stanowią inspirację do pogłębiania duchowości osobistej i całej Wspólnoty.

Tematy rekolekcji:

 •  „Msza święta szkołą życia chrześcijańskiego (odnowa paschalna)”, 1971
 • „Jedność i miłość. Congregavit nos in unum”, 1975
 •  „Droga radykalizmu chrześcijańskiego”, 1975
 • „Krzyż, modlitwa, ofiara – Liturgia szkołą życia”, 1976
 • „Gdzie pokora, tam miłość, gdzie miłość – tam pokój”, 1977
 • „Ama et quod vis fac”, 1979 
 • „Arche”, 1980
 • Komentarz dewizy Wspólnoty „ ama”. Teologiczny komentarz  nazwy Wspólnoty: „Wspólnota Chrystusa Króla”, 1981
 •  „Oto Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie Mu na spotkanie; tria munera Christi”, 1982
 • „Wierność Chrystusowi a obecność w świecie”, 1983
 •   „Czuwajcie i bądźcie gotowi”, 1984
 •   „Wprowadzajcie słowo w czyn” – komentarz do Listu św. Jakuba, 1985
 • „Aby wszyscy byli jedno” – komentarz do Konstytucji, zwany „Regula minor”, 1986                
 • „Milczenie, modlitwa, miłość”, 1987
 •  „Maryja w życiu osoby konsekrowanej”, 1988
 •   „Mądrość przekształcania kryzysu w postęp” , 1989
 • „Duchowość Dzieła”, 1990
 • „Odnowić wszystko w Chrystusie”, 1991
 • „Aby byli jedno”, 1992
 • „Liturgia źródłem życia i apostolstwa”, 1993
 • „Kapłaństwo i ofiara za kapłanów – Sacerdos quia victima”, 1994
 • Komentarz do Vita consecrata: „Vidi Dominum”, 1996
 • Komentarz do Redemptor hominis (Triennium – Rok Syna) – „Dominus Jesus”, 1997
 • Komentarz do Dominum et Vivificantem (Triennium – Rok Ducha) – „Ambulate in Spiritu”, 1998
 • Komentarz do Dives in misericordia (Triennium – Rok Ojca) – „Pater noster… fiat voluntas Tua”, 1999
 • „Pro eis” (J 17, 19) – Komentarz do Konstytucji, 2000
 •  „Duc in altum” –  Reguła życia na nowo odczytana, 2001
 • „Chrystianus  discipulus Christi est”, 2002
 • „Cóż mamy czynić? – „To czyńcie na moją pamiątkę”, 2003
 • „Rozpocząć na nowo od Chrystusa”, 2004
 • „Chrystus i Kościół, jedna mistyczna Osoba”, 2005
 • „Niech mi się stanie”, 2006
 • „Przypatrzcie się powołaniu waszemu”, 2007
 • „Osiem błogosławieństw” – formacja serc prawdziwych uczniów Chrystusa, 2008
 • „Kapłaństwo serca”, 2009
 • „Spojrzenie Jezusa”, 2010
 • „Eucharystia – nasze życie”, 2011
 • „Przypowieść o synu marnotrawnym”, 2012
 • „Wiara w ujęciu św. Pawła”, 2013
 • „Pascha naszego Pana, Jezusa Chrystusa”, 2014
 • „Ze świętym Benedyktem ku ponownej ewangelizacji Europy”, 2015
 • „W miłosierdziu Pana w łasce chrztu Słowem umocnieni”, 2016
 • „Zamysły serc”, 2017
 • „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”, 2018
 • „Co Ci daje wiara? Zycie wieczne”, 2019