Powrót do Słowo we wspólnocie

Wrzesień 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia.

JESTEŚ PIERWSZY, PIERWSZA!

Paweł wie, kim jest – pierwszy z grzeszników i pierwszy zbawiony. Ta wewnętrzna świadomość Pawła i jego przeżywanie relacji z Chrystusem jest dla nas wzorem, jaka powinna być nasza więź z Jezusem. Każdy z nas powinien doświadczyć w sobie tego pierwszeństwa, ale jednego i drugiego zarazem. Samo poczucie pierwszeństwa w grzeszności i niedoskonałości ma złe skutki, poczucie tylko drugiego wprowadza w pychę, a doświadczane razem prowadzą nas do spotkania z Chrystusem w Duchu i prawdzie. Chrystus przychodzi do każdego z nas w swoim Ciele i Krwi i dla każdego, każdej z nas to spotkanie z Chrystusem jest jedyne i całkowite. Chrystus mówi: Jesteś pierwsza, jesteś pierwszy! Przyjmijmy Ciało i Krew Chrystusa, żeby to usłyszeć i rzeczywiście według tego żyć, bo to uczyni z nas ludzi mocnych i skutecznych przez dawanie świadectwa Jego zbawczej obecności.

Homilia

PRAGNIENIA

Człowiek jest istotą szukającą i dążącą do odnalezienia tego, co spełni najgłębsze pragnienia jego serca. Jezus mówi, że jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Niego i pije, „a powiedział to o Duchu Świętym”. Darem, którego pragniemy, jest więc dar Ducha Świętego, dar jedności z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Człowiek jest stworzony na wzór Trójcy Świętej, żeby nieustannie mogło trwać pulsowanie: przyjmowanie daru i jego oddawanie. Zesłanie Ducha Świętego nasyciło uczniów, ponieważ doświadczyli, że przez Ducha Świętego są włączeni w pulsowanie miłości w samym Bogu, pomiędzy Ojcem i Synem. Życie każdego człowieka, ochrzczonego i bierzmowanego, jest w organiczny sposób włączone w to Boskie pulsowanie miłości i tylko w tym pulsowaniu człowiek może zaspokoić swoje pragnienia. Jezus włącza nas przez Ducha Świętego właśnie w ten ruch i okazuje się, że nasze najgłębsze pragnienie będzie zaspokojone wtedy, kiedy zdamy sobie z tego sprawę i rzeczywiście zaczniemy spełniać pragnienia Jezusa. W zjednoczeniu z Chrystusem tylko ja mogę spełnić pewnego rodzaju pragnienia Jezusa. Jak? Przez moją wiarę, obecność, oddanie, przez moją wdzięczność i przyjęcie Jego daru. Jeśli otwieramy się Ducha Świętego, to On przekonuje nas wewnętrznie o tej więzi, a przynajmniej chce nas o tym przekonać, jeśli do końca jeszcze tego nie czujemy. To przekonanie nas ratuje i wyzwala.

Konferencja