Słowo we wspólnocie

Tutaj publikujemy nasze rozważania z dni skupienia.

Październik 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na październikowym dniu skupienia. PRZYNOSIĆ OWOCE W ZJEDNOCZENIU Z CHRYSTUSEM Rz 8,1-11;  Ps 24;  Łk 13,1-9 Jeśli pragniemy,  żeby Chrystus w nas działał, jeśli potykając się powstajemy, to nawet, jeśli nam się coś nie udaje, przynosimy owoce. Jeśli jesteśmy w drodze, trwamy w łasce uświęcającej, …

Grudzień 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na grudniowym dniu skupienia. SPRAWIEDLIWOŚĆ, MIŁOŚĆ, PRAWDA Jr 23,5-8;  Ps 72; Mt 1,18-24 Sprawiedliwość wiąże się z prawdą Bez sprawiedliwości nie ma tego, co moglibyśmy nazwać prawdą o dobru, o człowieku. Sprawiedliwość jest głęboko zakorzeniona w naszym sercu, ale jednocześnie w naszym życiu wciąż pojawiają …

Listopad 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na listopadowym dniu skupienia. W JEZUSOWYM KRÓLESTWIE Dn 7,13-14;  Ps 93; Ap 1,5-8; J 18,33b-37 Jesteśmy przy ołtarzu dlatego, że widzimy oczyma wiary królestwo Jezusowe. Człowiek wierzący widzi coś więcej i nie zatrzymuje się tylko na ludzkim wymiarze, na ludzkiej sprawiedliwości, na tym, co widzi, …