Słowo we wspólnocie

Tutaj publikujemy nasze rozważania z dni skupienia.

Wrzesień 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁA 1 Kor 15,35-37.42-49, Ps 56, Łk 8,4-15 Wiara w zmartwychwstanie ciała mocno łączy to, co jest teraz, z tym, co będzie po śmierci. Łącznikiem jest nasze ciało, nasza osoba z krwi i kości, nasze konkretne życie tu …

Październik 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. NASZA NADZIEJA DAREM OCALENIA Ef 1,15-23; Ps 8, Łk 12,8-12 Paweł przekazuje nam, że kiedy Chrystusem umarł i zmartwychwstał, stało się już wszystko. Całe zło zostało pokonane i to nie tylko w Chrystusie, ale we wszystkich ludziach. Od dopełnienia się tajemnicy …

Listopad 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. WIZJA KOŚCIOŁA i KONSEKRACJA 2 Sm 5,1-3; Ps 122, Kol 1,12-20; Łk 23,35-43 Celem naszego życia jest Kościół. Nie ma życia wiecznego i szczęścia dla człowieka jak tylko Kościół, czyli jedno ciało z Chrystusem uwielbionym w niebie, gdzie wszystko w Nim …

Grudzień 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. RODOWÓD CHRYSTUSA I NASZ Rdz 49,1a.2.8-10; Ps 72; Mt 1,1-17 Każdy nasz rodowód, życiorys, każde wydarzenie, to, czym żyjemy, gdzie jesteśmy, z kim się spotykamy, jest miejscem łaski, jeśli rzeczywiście w to uwierzymy i zwrócimy się do Chrystusa. Jeśli tak nie …

Styczeń 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. ŻYCIODAJNA SŁUŻBA BOGU 1 Kor 1,26-31; Ps 23; Mt 13,44-46 Gdyby nie było Chrystusa, gdyby nie było Jego przejścia i wejścia do nieba, wszystkie nasze uczynki byłyby martwe. Krew Chrystusa oczyściła nasze sumienia z martwych uczynków. Tu chodzi o całe nasze …

Luty 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. WIARA JEST DECYZJĄ, WIARA JEST CZYNEM Hbr 11,1-7; Ps 145; Mk 9,2-12 Wiara jest substancją tych dóbr, których się spodziewamy, czyli posiadaniem już tu i teraz tego, co będzie naszym udziałem w nieskończonej pełni w przyszłości. Wiara jest decyzją, jest czynem, …

Marzec 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. OTWIERAĆ SIĘ NA SPOTKANIE Z BOGIEM I CZŁOWIEKIEM Oz 6,1-6; Ps 51; Łk 18,9-14 Tylko grzesznik, który takim się czuje, który prosi i przyjmuje od Boga przebaczenie, nosi w sobie Bożą radość i Bożą moc. Trzeba badać swoje serce i patrzeć, …

Kwiecień 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. PRZYJMUJ ŻYCIE I GŁOŚ ŻYCIE Dz 4,13-21; Ps 118; Mk 16,9-15 Wyrzut Jezusa jest zawsze wielkim darem, bo robi to Ten, który oddał za nas życie. Nie chce nas pognębić, ale chce dotrzeć do możliwości, które w nas są, pokazać nowe …