Słowo we wspólnocie

Tutaj publikujemy nasze rozważania z dni skupienia.

Październik 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na majowym dniu skupienia. ….. …. …… ….. ……..

Wrzesień 2020

Zapraszamy do słuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia we wrześniu. DROGA Z JEZUSEM     Koh 11, 9-12,7;  Ps 90;  Łk 9,43b-45 Jezus chce nas zabrać w drogę, a właściwie już przeszliśmy tę drogę z Jezusem w naszym chrzcie. Teraz On jest drogą i na tej drodze chce nam dać …

Grudzień 2020

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w grudniu. DAWAĆ ŻYCIE     Sdz 13,2-7.24-25a;  Ps 71;  Łk 1,5-25 Życie jest darem od Boga, a jednocześnie jest zawsze misją. Nie ma człowieka, który nie miałby do spełnienia misji. Nie ma człowieka, który w oczach Boga nie byłby najważniejszy. Nie ma człowieka, …

Styczeń 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii i konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w styczniu. DROGA MIŁOŚCI – DROGA LECZENIA Hbr 4,12-16;  Ps 19;  Mk 2,13-17 Słowo Boga jest miłością, które w sposób absolutnie konieczny, automatycznie odsłania i odkrywa wszystko. To jest trudne i często dokonuje się również z bólem. To jest jak przeniknięcie mieczem, …

Luty 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w lutym. BĄDŹCIE DOSKONALI Iz 58,9b-14;  Ps 86;  Łk 5,27-32 W. Świerzawski – Rekolekcje Kęty 1980; Ama et quod vis fac ; cz. 2 Każdy człowiek jest przeznaczony do tego, żeby bardzo miłować i w każdym jest umiejętność takiego miłowania. Dlatego, że każdy jest …

Marzec 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w marcu. MIŁOŚĆ PRZYCHODZI Z GÓRY Jr 11,18-20;  Ps 7;  J 7,40-53 W. Świerzawski – Rekolekcje Kęty 1980; Ama et quod vis fac; cz. 3 Miłość, dar Boży, przychodzi z góry. Bogu nie chodzi w pierwszym rzędzie o nasze uczynki, tylko chodzi Mu o …

Maj 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na majowym dniu skupienia. RADOŚĆ NA DRODZE POWOŁANIA Dz 28,16-20.30-31;  Ps 11;  J 21,20-25 Duch Święty prowadzi każdego inaczej, wieje gdzie chce, kędy chce. Ten, kto Go przyjmuje, nie wie do końca skąd ten Duch przychodzi. Wie, że od Boga, ale z jakiego miejsca i …