Słowo we wspólnocie

Tutaj publikujemy nasze rozważania z dni skupienia.

Wrzesień 2020

Zapraszamy do słuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia we wrześniu. DROGA Z JEZUSEM     Koh 11, 9-12,7;  Ps 90;  Łk 9,43b-45 Jezus chce nas zabrać w drogę, a właściwie już przeszliśmy tę drogę z Jezusem w naszym chrzcie. Teraz On jest drogą i na tej drodze chce nam dać …

Grudzień 2020

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w grudniu. DAWAĆ ŻYCIE     Sdz 13,2-7.24-25a;  Ps 71;  Łk 1,5-25 Życie jest darem od Boga, a jednocześnie jest zawsze misją. Nie ma człowieka, który nie miałby do spełnienia misji. Nie ma człowieka, który w oczach Boga nie byłby najważniejszy. Nie ma człowieka, …

Styczeń 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii i konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w styczniu. DROGA MIŁOŚCI – DROGA LECZENIA Hbr 4,12-16;  Ps 19;  Mk 2,13-17 Słowo Boga jest miłością, które w sposób absolutnie konieczny, automatycznie odsłania i odkrywa wszystko. To jest trudne i często dokonuje się również z bólem. To jest jak przeniknięcie mieczem, …

Luty 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w lutym. BĄDŹCIE DOSKONALI Iz 58,9b-14;  Ps 86;  Łk 5,27-32 W. Świerzawski – Rekolekcje Kęty 1980; Ama et quod vis fac ; cz. 2 Każdy człowiek jest przeznaczony do tego, żeby bardzo miłować i w każdym jest umiejętność takiego miłowania. Dlatego, że każdy jest …

Marzec 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w marcu. MIŁOŚĆ PRZYCHODZI Z GÓRY Jr 11,18-20;  Ps 7;  J 7,40-53 W. Świerzawski – Rekolekcje Kęty 1980; Ama et quod vis fac; cz. 3 Miłość, dar Boży, przychodzi z góry. Bogu nie chodzi w pierwszym rzędzie o nasze uczynki, tylko chodzi Mu o …

Maj 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na majowym dniu skupienia. RADOŚĆ NA DRODZE POWOŁANIA Dz 28,16-20.30-31;  Ps 11;  J 21,20-25 Duch Święty prowadzi każdego inaczej, wieje gdzie chce, kędy chce. Ten, kto Go przyjmuje, nie wie do końca skąd ten Duch przychodzi. Wie, że od Boga, ale z jakiego miejsca i …