Słowo we wspólnocie

Tutaj publikujemy nasze rozważania z dni skupienia.

Luty 2019

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w lutym. CODZIENNE ODNAWIANIE WIARY Hbr 11,1-7; Ps 145; Mk 9,2-13 Każdy z nas, kto wierzy, musiał doświadczyć swego rodzaju przemienienia. Może dokonało się ono w naszym wnętrzu na zasadzie przejścia do patrzenia inaczej, do widzenia więcej w wydarzeniach, w człowieku, a przede wszystkim …

Styczeń 2019

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w styczniu. UZDROWIENI I POSŁANI Hbr 4,12-16; Ps 19; Mk 2,13-17 Jezus nie bagatelizuje grzechu, potrzeby nawrócenia, ale pokazuje, że ze swoim wezwaniem jest zawsze wcześniej i że każdego z nas potrzebuje do konkretnego zadania. To jest dla nas uzdrawiające. To Jezusowe: Mam dla …

Marzec 2019

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w lutym. KOCHAJ NIEPRZYJACIÓŁ Pwt 26,16-19; Ps 119; Mt 5,43-48 Wiele wskazań Chrystusa jest bardzo prostych. Trzeba posłuchać i zastosować je dosłownie w swoim życiu. Jezus daje nam dziś zadanie: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”. To jest brama do wyzwolenia w nas życiodajnej siły, abyśmy się …