Słowo we wspólnocie

Tutaj publikujemy nasze rozważania z dni skupienia.

Wrzesień 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. JESTEŚ PIERWSZY, PIERWSZA! Paweł wie, kim jest – pierwszy z grzeszników i pierwszy zbawiony. Ta wewnętrzna świadomość Pawła i jego przeżywanie relacji z Chrystusem jest dla nas wzorem, jaka powinna być nasza więź z Jezusem. Każdy z nas powinien doświadczyć w …

Październik 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. OTWARCIE SIĘ NA DUCHA ŚWIĘTEGO Co to znaczy sprzeciwiać się Duchowi Świętemu? To jest sprzeciw wobec tego, co człowiek rozpoznaje jako prawdę, wie, że to jest prawda. Pamiętajmy o tym szczególnie w odniesieniu do ludzi. Nie jesteśmy w stanie wejść w …

Listopad 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia.