Słowo we wspólnocie

Tutaj publikujemy nasze rozważania z dni skupienia.

Styczeń 2019

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w styczniu. Konferencja dotyczyła rozważanego przez nas Listu do Hebrajczyków 9, 11 – 10, 39. Pochylamy się w tym roku w szczególności nad znaczeniem w naszym życiu kapłańskiej misji Chrystusa.