Słowo we wspólnocie

Tutaj publikujemy nasze rozważania z dni skupienia.

Wrzesień 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. JESTEŚ PIERWSZY, PIERWSZA! Paweł wie, kim jest – pierwszy z grzeszników i pierwszy zbawiony. Ta wewnętrzna świadomość Pawła i jego przeżywanie relacji z Chrystusem jest dla nas wzorem, jaka powinna być nasza więź z Jezusem. Każdy z nas powinien doświadczyć w …

Październik 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. OTWARCIE SIĘ NA DUCHA ŚWIĘTEGO Co to znaczy sprzeciwiać się Duchowi Świętemu? To jest sprzeciw wobec tego, co człowiek rozpoznaje jako prawdę, wie, że to jest prawda. Pamiętajmy o tym szczególnie w odniesieniu do ludzi. Nie jesteśmy w stanie wejść w …

Listopad 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. PRAWDZIWA KRÓLEWSKOŚĆ Prawdziwa królewskość, wzięcie w posiadanie Królestwa i bycie w nim, dokonuje się dlatego, że ktoś posiadł siebie w taki sposób, jak to było przewidziane przez Boga, czyli, żeby być darem. Bóg nie dał nam tej królewskiej cechy, jaką jest …

Styczeń 2024

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. CO JEST W MOIM SERCU… Jezus przychodzi jako światło. Wybranie ciemności, to jest niechęć odkrycia tego, co jest w moim sercu. Nie wystarczy jednak odkrycie tego. Jezus nie tylko odkrywa i w ten sposób sądzi, ale wcześniej jest słowo, które mówi, …

Luty 2024

MYŚLEĆ PO BOŻEMU Kiedy idziemy za Chrystusem oddając Mu wszystko, to wtedy to On sam dokonuje swojego dzieła, które nie wiadomo jak i dlaczego rośnie i rzeczywiście zadziwia potem nawet tych, którzy nie potrafią myśleć kategoriami wiary. Każdy z nas jest zaproszony do takiego głębokiego myślenia po Bożemu, oddania z dziękczynieniem wszystkiego, kim jest i …

Marzec 2024

ŻYCIE W RELACJI Z BOGIEM I CZŁOWIEKIEM Człowiek  jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a więc zawsze jest relacją z Nim i z drugim człowiekiem. To stąd czerpiemy wiedzę i poczucie, kim w ogóle jesteśmy, jacy jesteśmy. Dla naszego rozumienia relacji z Bogiem i człowiekiem fundamentalne jest usprawiedliwienie. Bóg przygotował tę relację przez Chrystusa, …