Słowo we wspólnocie

Tutaj publikujemy nasze rozważania z dni skupienia.

Luty 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na lutowym dniu skupienia. BOŻA ŁASKA I NASZE DECYZJE Jk 3,1-10;  Ps 12; Mk 9,2-13 Z wyrażania emocji w słowach biorą się wielkie nieszczęścia. Wiemy, że taka spontaniczność nie jest dobra. Język i kontrola nad nim służy do tego, żeby zmieniało się wnętrze człowieka. Jeśli …

Maj 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na majowym dniu skupienia. OTWORZYĆ SIĘ NA WIECZNOŚĆ Dz 16,1-10;  Ps 100;  J 15,18-21 Czym różni się świat Chrystusa – Królestwo Boże od świata, w którym żyjemy? Ten świat zamyka wartości, które uznaje i którymi żyje, choć mogą nimi być dobro, piękno, miłość i prawda, …

Październik 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na październikowym dniu skupienia. PRZYNOSIĆ OWOCE W ZJEDNOCZENIU Z CHRYSTUSEM Rz 8,1-11;  Ps 24;  Łk 13,1-9 Jeśli pragniemy,  żeby Chrystus w nas działał, jeśli potykając się powstajemy, to nawet, jeśli nam się coś nie udaje, przynosimy owoce. Jeśli jesteśmy w drodze, trwamy w łasce uświęcającej, …

Grudzień 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na grudniowym dniu skupienia. SPRAWIEDLIWOŚĆ, MIŁOŚĆ, PRAWDA Jr 23,5-8;  Ps 72; Mt 1,18-24 Sprawiedliwość wiąże się z prawdą Bez sprawiedliwości nie ma tego, co moglibyśmy nazwać prawdą o dobru, o człowieku. Sprawiedliwość jest głęboko zakorzeniona w naszym sercu, ale jednocześnie w naszym życiu wciąż pojawiają …

Styczeń 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na styczniowym dniu skupienia. SŁYSZEĆ WOŁANIE, ODPOWIADAĆ I PRZEKAZYWAĆ 1 Sm 9,1-4;  Ps 21; Mk 2,13-17 Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jezus mówiąc o powołaniu, mówi to do wszystkich, do całego Kościoła. Kościół jest bowiem wspólnotą powołanych, ale też tych nieustannie wołanych. Lekarstwem na grzech jest nieustanne …

Kwiecień 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na kwietniowym dniu skupienia. POZWÓL JEZUSOWI LECZYĆ SWOJE SERCE Dz 4,13-21;  Ps 118;  Mk 16,9-15 Istnieje w nas pokusa trwania przy własnym myśleniu, własnym sposobie osiągania dobra. Warto spojrzeć, czy nie zaciemniam w sobie rzeczywistej sytuacji po to, żeby wyszło na moje i popatrzeć na …

Czerwiec 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na czerwcowym dniu skupienia. JEZUS MÓWI: SZUKAJCIE KRÓLESTWA 2 Krn 24,17-25;  Ps 89;  Mt 6,24-34 Koncentracja, skupienie na poszukiwaniu, pragnienie odnalezienia to są wspaniałe i piękne cechy szukania królestwa Bożego. Pomimo tego, że jest to tajemnicza rzeczywistość, to jednak dzięki darom Ducha Świętego, dzięki wierze, …

Listopad 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na listopadowym dniu skupienia. W JEZUSOWYM KRÓLESTWIE Dn 7,13-14;  Ps 93; Ap 1,5-8; J 18,33b-37 Jesteśmy przy ołtarzu dlatego, że widzimy oczyma wiary królestwo Jezusowe. Człowiek wierzący widzi coś więcej i nie zatrzymuje się tylko na ludzkim wymiarze, na ludzkiej sprawiedliwości, na tym, co widzi, …