Słowo we wspólnocie

Tutaj publikujemy nasze rozważania z dni skupienia.

Wrzesień 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁA 1 Kor 15,35-37.42-49, Ps 56, Łk 8,4-15 Wiara w zmartwychwstanie ciała mocno łączy to, co jest teraz, z tym, co będzie po śmierci. Łącznikiem jest nasze ciało, nasza osoba z krwi i kości, nasze konkretne życie tu …

Październik 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. NASZA NADZIEJA DAREM OCALENIA Ef 1,15-23; Ps 8, Łk 12,8-12 Paweł przekazuje nam, że kiedy Chrystusem umarł i zmartwychwstał, stało się już wszystko. Całe zło zostało pokonane i to nie tylko w Chrystusie, ale we wszystkich ludziach. Od dopełnienia się tajemnicy …

Listopad 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. WIZJA KOŚCIOŁA i KONSEKRACJA 2 Sm 5,1-3; Ps 122, Kol 1,12-20; Łk 23,35-43 Celem naszego życia jest Kościół. Nie ma życia wiecznego i szczęścia dla człowieka jak tylko Kościół, czyli jedno ciało z Chrystusem uwielbionym w niebie, gdzie wszystko w Nim …

Grudzień 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia. RODOWÓD CHRYSTUSA I NASZ Rdz 49,1a.2.8-10; Ps 72; Mt 1,1-17 Każdy nasz rodowód, życiorys, każde wydarzenie, to, czym żyjemy, gdzie jesteśmy, z kim się spotykamy, jest miejscem łaski, jeśli rzeczywiście w to uwierzymy i zwrócimy się do Chrystusa. Jeśli tak nie …