Okres zwykły 2024

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych w kościele św. Marka w Krakowie.