Author's posts

Okres Wielkanocny 2024

Wielki Post 2024

Okres zwykły 2024

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych w kościele św. Marka w Krakowie.

Bł. Michał Giedroyć

Homilie ks. Andrzeja Wójcika wygłoszone w kościele św. Marka w Krakowie. Msze święte ku czci bł. Michała Giedroycia odbywają się raz w miesiącu w drugi piątek miesiąca. Serdecznie zapraszamy!