Adwent 2023

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych w kościele św. Marka w Krakowie.

III Niedziela Adwentu
I Niedziela Adwentu