Wielki Post 2023

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych w kościele św. Marka w Krakowie.

V Niedziela Wielkiego Postu
IV Niedziela Wielkiego Postu
III Niedziela Wielkiego Postu
II Niedziela Wielkiego Postu
I Niedziela Wielkiego Postu