Wielki Post 2021

Dla chcących pogłębić rozważanie i przeżywanie Słowa Bożego w swoim życiu publikujemy homilie ks. Andrzeja Wójcika wygłoszone w kościele św. Marka w KrakowieZachęcamy do słuchania!

II Niedziela Wielkiego Postu
I Niedziela Wielkiego Postu