Powrót do Słowo we wspólnocie

Wrzesień 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia.

WIARA W ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁA

1 Kor 15,35-37.42-49, Ps 56, Łk 8,4-15

Wiara w zmartwychwstanie ciała mocno łączy to, co jest teraz, z tym, co będzie po śmierci. Łącznikiem jest nasze ciało, nasza osoba z krwi i kości, nasze konkretne życie tu i teraz, codzienne decyzje, codzienne zmagania, trudy i choroby, codzienne radości, codzienne zderzenia z rzeczywistością, w której uczestniczy nasze ciało. I to ciało, przemienione, ale to konkretne, zmartwychwstanie. To wszystko, co dzieje się w naszym ciele tutaj, przekłada się na życie po zmartwychwstaniu. Wiara podpowiada nam, że to, czego doświadczamy w życiu tutaj, jest jakby snem w porównaniu z intensywnością, z pełnią tej rzeczywistości, która będzie po zmartwychwstaniu. To będzie nasze prawdziwe życie.

Homilia

EGO SUM

Nie da się spotkać z Bogiem bez Chrystusa, którego można widzieć, słyszeć, dotknąć, ale jednocześnie przez wiarę musi się przejść poza tę zasłonę. Ta zasłona nie uniemożliwia nam poznania Boga, ale właśnie nam je daje. Ale potrzebna jest wiara i dlatego Jezus przychodzi, spotyka się z ludźmi, żeby uwierzyli w to, że ON JEST. Wierzymy w Niego, kiedy wierzymy w Jego słowo: JA JESTEM. To słowo nie jest abstrakcją, zawsze odnosi się do relacji. Nie da się istnieć bez relacji, nie da się istnieć bez drugiego. JA JESTEM Jezusa jest objawieniem tego, kim jest Bóg i kim jest Bóg dla człowieka, a to zawsze znaczy: Jestem cały dla ciebie. Kim jestem? Nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie bez drugiej osoby, która wprowadzi nas w źródło naszej tożsamości, czyli w to JA JESTEM, które Jezus mówi do każdego z nas. Uczestniczenie w Eucharystii, przyjmowanie Komunii Świętej, bycie w obecności Jezusa pozwala nam odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jestem, kim jestem dzięki Niemu i dla Niego, kim jestem dla innych ludzi. Wpatrywanie się w krzyż, w Ukrzyżowanego, jest spotkaniem z Tym, który JEST. To jest uprzywilejowane miejsce odkrycia, co to znaczy, że Jezus JEST, co to znaczy, że ukrzyżowanie oznacza Jego obecność, Jego: JA JESTEM. To stąd przechodzimy do patrzenia na całą naszą rzeczywistość, na to, co robimy, jak żyjemy. Patrzmy razem ze św. Janem na Jezusa, aby zobaczyć coś więcej w Jezusie i w naszym życiu.

Konferencja