Powrót do Słowo we wspólnocie

Wrzesień 2020

Zapraszamy do słuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia we wrześniu.

DROGA Z JEZUSEM

    Koh 11, 9-12,7;  Ps 90;  Łk 9,43b-45

Jezus chce nas zabrać w drogę, a właściwie już przeszliśmy tę drogę z Jezusem w naszym chrzcie. Teraz On jest drogą i na tej drodze chce nam dać życie przez to, że zaczniemy prawdziwie kochać i wyzwolimy się z siebie samych, ze swojego egoizmu, ze swojego „ja”, z pychy. Wyzwolimy się z wyciągania swojej ręki po życie wbrew zakazowi Pana Boga, a więc nie paschalnie, bez zjednoczenia z Jezusem i świadomości, że On chce, żebyśmy codziennie szli za Nim i pełnili Jego wolę. To tutaj dokonuje się to przejście, a w tych małych, codziennych rzeczach. odkrywamy moc chrztu, konsekracji i otwierają się bramy prawdziwej miłości, prawdziwego życia. To Duch Święty uczy nas od wewnątrz tej prawdziwej mądrości. 
 

Homilia

CZAS – ZNAK BOGA

  Jezus wszedł w śmierć, w tajemnicę i przekleństwo czasu człowieka. Jednak przez to, że ten ludzki koniec i człowieczeństwo Jezusa są nierozerwalnie złączone z Jego bóstwem, to Jego śmierć spowodowała, że czas ludzki został otwarty. Koniec, który był przekleństwem, zamienił się w początek. To jest początek, dzięki któremu możemy wejść w to, co nie przemija, w to, co nie umiera, w to, co trwa, czego nie można zniszczyć, w to, co będzie na wieczność. Dotykamy tego w liturgii Eucharystii, w liturgii całego roku liturgicznego, bo liturgia to jest spotkanie z Bogiem, który jest. Ważne jest, żebyśmy zrozumieli, jak wielka jest moc liturgii. Otwieramy wtedy bramę do wieczności w takim znaczeniu, że nasze życie nabiera sensu, bo nasze życie wchodzi w wieczność. Jeśli chwila po chwili robię to, czego pragnie Bóg, to jestem w tym wiecznym „teraz” i jeśli chcę to robić, to owocuje to na wieczność. Jeśli odchodzę od liturgii, od modlitwy, mój czas wymyka się jakby z rąk Bożych, staje się tylko moim czasem i to jest przekleństwo. Przemijający czas jest zawsze okazją do otwarcia się na łaskę i do pełnienia woli Bożej. Jeśli spotkamy się z Chrystusem, to zobaczymy, że w Nim jest życie, że Chrystus otwiera wszystkie minuty czasu, pozwala prawdziwie cieszyć się czasem, pozwala go dobrze wypełnić, nie pozwala go zmarnować. Chce zamienić czas w miłość, która jest i ofiarą i odpoczynkiem, pełnieniem Jego woli.   

Konferencja