Powrót do Słowo we wspólnocie

Styczeń 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia.

ŻYCIODAJNA SŁUŻBA BOGU

1 Kor 1,26-31; Ps 23; Mt 13,44-46

Gdyby nie było Chrystusa, gdyby nie było Jego przejścia i wejścia do nieba, wszystkie nasze uczynki byłyby martwe. Krew Chrystusa oczyściła nasze sumienia z martwych uczynków. Tu chodzi o całe nasze życie, które bez Chrystusowego dzieła jest martwe. Bez Chrystusa nic nie ma sensu, choćbyśmy na tym świecie tworzyli nie wiadomo jakie dzieła. Natomiast z Chrystusem absolutnie wszystko ma sens. Każda nasza decyzja jest wyzwolona z martwoty wtedy, kiedy wierzymy w Chrystusa i mówimy: Panie, dla Ciebie. Panie, tak jak Ty chcesz. Nasze życie to jest droga paschalna, która zawsze prowadzi do służby Bogu żywemu, który daje nam życie tutaj i prowadzi nas do życia wiecznego.

NASZE ŻYCIE – DROGA PASCHALNA

Jesteśmy przeznaczeni do tego, aby czynić wolę Boga, ale to Bóg w nas to sprawia. Potrzebne jest spotkanie posłuszeństwa Bogu z odwagą dziecka Bożego, aby w prawdzie pokazywać to, co ma się w sercu, jakie pragnienia, jakie prośby. Bóg chce, aby wchodzić z Nim w rozmowę bardzo szczerze, otwarcie, z prośbą, ale jednocześnie z posłuszeństwem, które nie jest jednak niewolniczym poddaniem. Nasze życie w posłuszeństwie Chrystusowi to jest droga paschalna, droga zawierzenia, ale w Chrystusowym słowie: Zrób to i idź za tym. Dzięki temu dzieje się cud przemiany serca. Czasem ta droga może nam się wydawać absurdalna, ale jeśli jest wykonywana w posłuszeństwie Bogu, to doprowadza do cudu. To jest droga do objawienia się chwały Boga, chwały Chrystusa, aby i nas otoczyła Jego chwała. Jesteśmy zaproszeni, aby czynić to dla innych ludzi, aby oni również dotarli do tej chwały, aby ją otrzymali.

Konferencja