Powrót do Słowo we wspólnocie

Styczeń 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na styczniowym dniu skupienia.

SŁYSZEĆ WOŁANIE, ODPOWIADAĆ I PRZEKAZYWAĆ

1 Sm 9,1-4;  Ps 21; Mk 2,13-17

Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jezus mówiąc o powołaniu, mówi to do wszystkich, do całego Kościoła. Kościół jest bowiem wspólnotą powołanych, ale też tych nieustannie wołanych. Lekarstwem na grzech jest nieustanne słuchanie wołania Jezusa. Człowieka nie interesuje wtedy nic innego, jak tylko pójście za wołaniem Jezusa. Nie grzeszymy tylko wtedy, kiedy słyszymy ów głos wołania i odpowiadamy nań. Świeccy konsekrowani słyszą to wołanie Jezusa, przyjmują je i są powołani do tego, aby mówić tym, którzy nie słyszą, że jedynie to wołanie może dać im szczęście i może ich ocalić.

Homilia

MIŁUJ I CZYŃ, CO CHCESZ

Bóg, który jest nieskończoną Miłością, zaprasza każdego człowieka do swojego wnętrza i mówi: Kochaj Mnie wszystkim. Będziesz miłował – jeśli człowiek spełni to najważniejsze przykazanie, jeśli rzeczywiście da siebie totalnie, to wtedy będzie robił to, co będzie chciał i zawsze będzie to miłość. Cały wszechświat ma sens dlatego, że jest słowem, które wraca do Ojca. To jest dar, który został dany człowiekowi i teraz przez miłość człowieka powinien zostać zwrócony Ojcu. Maryja jest Tą, która w sobie przywraca Bogu cały wszechświat, wszelkie stworzenie. Ona jest słowem odpowiedzi, daje Bogu Boga. Skoro Bóg przez wcielenie zaprasza człowieka do siebie, to człowiek może odpowiedzieć tylko przez danie Ojcu Syna, ale tylko wtedy, kiedy w posłuszeństwie łasce przyjmie Syna.

Konferencja