Powrót do Słowo we wspólnocie

Styczeń 2020

Zapraszamy do słuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w styczniu.

UZDROWIENI, WYZWOLENI, POSŁANI 

  1 Sm 9, 1-.17-19; 10, 1a;  Ps 21;  Mk 2, 13-17

Jezus nie tylko wyzwala grzesznika, nie tylko go uzdrawia, ale właśnie takiego chce mieć jako swojego ucznia, jako powołanego, jako tego, który za Nim idzie, którego może posyłać. Jesteśmy grzesznikami, którym grzech nie tylko się przebacza, ale których zaprasza się do współpracy, do głębokiej jedności z Chrystusem, do niesienia Jego Ewangelii w pokorze nawracającego się grzesznika człowiekowi, który tego potrzebuje. Oblubieńcza jedność z Chrystusem jest szczególnym wyrazem wyzwolenia i jest nie tylko posłaniem, ale szczególnym zwieńczeniem, oblubieńczym wyborem i zachwytem Boga nad swoją oblubienicą. Dzisiaj wielu ludzi nie wierzy w zachwyt Boga nad nimi, a to powoduje, że potrzebują uzdrowienia. Jesteśmy wezwani, żeby odkryć ten zachwyt w całym realizmie naszych słabości i jednocześnie mówić o tym zachwycie innym, aby uwierzyli, zostali uzdrowieni i wyzwoleni. 
 

Homilia

PROROCKIE WIDZENIE

    W. Świerzawski: Mysterium Chrystusa i Kościoła
 

Duch Święty czyni z każdego chrześcijanina nie tylko apostoła, czy kapłana, ale też proroka, tego, który widzi. Każdy z nas mając Ducha Świętego, którego przyjął w sakramentach, jest również wezwany do tego, żeby widzieć Ziemię Obiecaną; widzieć, że Ziemia Obiecana już tu jest, że już weszliśmy do niej. To jest dokładnie tak jak z sakramentem: „już, i jeszcze nie” i tak widzi to prorok. W każdym momencie Bóg jest już tutaj obecny, Bóg, który zwycięża zło i śmierć, nawet jeśli przeczy temu to, co empiryczne. Prorok widzi rzeczywistość prawdziwą. Żyje w Ziemi Obiecanej, widzi Ziemię Obiecaną i może innych tam wprowadzać. Prorok żyje nadzieją, daje nadzieję, bo prawdziwa nadzieja to jest właśnie widzenie przez zasłonę, sakramentalnie. Prorok uczy również odpowiednich wyborów, odpowiednich decyzji: na co postawić, co budować, w co włożyć siły.Duch Święty jest wielkim darem, ale zawsze trzeba o niego walczyć, bo prorockie widzenie można stracić. Powinniśmy więc codziennie ćwiczyć proroczy wzrok przez modlitwę, przez medytację, ale też przez konkretne wybory, choć czasem będzie to wybór zupełnie niezrozumiały dla świata.

Konferencja