Powrót do Słowo we wspólnocie

Październik 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na październikowym dniu skupienia.

PRZYNOSIĆ OWOCE W ZJEDNOCZENIU Z CHRYSTUSEM

Rz 8,1-11;  Ps 24;  Łk 13,1-9

Jeśli pragniemy,  żeby Chrystus w nas działał, jeśli potykając się powstajemy, to nawet, jeśli nam się coś nie udaje, przynosimy owoce. Jeśli jesteśmy w drodze, trwamy w łasce uświęcającej, to Bóg przez swoją łaskę nieustannie sprawia, że owocujemy. Owoce są, a nasze życie, nasze spotkania z ludźmi mają sens. Kobieta konsekrowana przynosi owoce, jeśli codziennie przy wszystkich swoich słabościach jest wierna powołaniu. Ludzie mogą z niej wtedy czerpać jak z matki, a dostęp do łaski jest dla nich coraz bardziej otwarty.

Homilia

ZAPROŚ DO SIEBIE MARYJĘ, MATKĘ WIARY

Duch Święty jest uprzedzającym wszystko darem. W działaniu Ducha Świętego widać, że Bóg działa w nas, przez nas i w naszym życiu, tak jak w życiu Maryi, w sposób uprzedzający. Maryja mimo uprzedzającego daru niepokalanego poczęcia jest absolutnie wolna, a jednocześnie jest zaproszona przez Boga, żeby przyjęła ten dar, bo jego przyjęcie jest również Jej darem dla Niego samego. Bóg jest Sprawcą absolutnie wszystkiego, ale jednocześnie Maryja jest dla Boga dawcą – Dawczynią. Powierzając się Maryi, zapraszając Ją do naszej drogi, uświadamiamy sobie, że we wszystkim nieustannie działa uprzedzająca łaska Boga. Ona pomaga nam przyjmować dar Ducha Świętego i zobaczyć, że On nieustannie nas uprzedza. Bóg chce, żebyśmy dzięki Maryi zrozumieli, że jesteśmy zaproszeni, żeby być dla Niego dawcami, żeby  uwierzyć, że nasze życie jest całkowicie zanurzone w Chrystusie, w Jego łasce. Maryja jest Matką wiary w życie, rodzi nas do wiary. Wszystkie trudne wydarzenia, które przeżywamy z Nią, prowadzą nas do prawdziwej wiary, jakiej potrzebuje każdy człowiek. Zapraszając  Maryję do siebie możemy się stawać  matkami wiary, której tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat.

Konferencja