Powrót do Słowo we wspólnocie

Październik 2019

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w październiku.

POWOŁANIE OBLUBIENICY CHRYSTUSA

Jl 4, 12-21; Ps 97; Łk 11,27-28

Kobieta, która patrzy dzisiaj na Jezusa, wyraża głębokie, intuicyjne, odwieczne pragnienie, żeby owocować, żeby rodzić owoc ku życiu.Matka Jezusa – „błogosławiona między niewiastami” nie oznacza oddzielenia Jej od kobiet, ale utożsamienie z nimi i streszcza w sobie powołanie i błogosławieństwo każdej kobiety. Każda kobieta rodzi, daje życie, kiedy przyjmuje słowo Boże, wierzy i wypełnia je. Najwspanialszym i najbardziej płodnym powołaniem kobiety tu, na ziemi, jest być oblubienicą Chrystusa, pozostawać z Nim w oblubieńczym, dziewiczym związku. Każda kobieta konsekrowana jest powołana do wielkiej płodności. To jest szczególnie ważne w odniesieniu do świeckich kobiet konsekrowanych które wchodzą w świat, w przestrzeń jałową, niepłodną, tam, gdzie są ludzie niewierzący, aby odwrócić przekleństwo bezpłodności, które nie rodzi do życia, ale ku śmierci. Wszystko – każdy uśmiech, każde spojrzenie, każde słowo, każde ofiarowane cierpienie kobiety konsekrowanej jest właśnie takim macierzyństwem, rodzeniem ku życiu.

Homilia

Konferencja dotyczyła rozważanego przez nas tekstu Konstytucji Soboru Watykańskiego II „Dei Verbum”.

SŁUCHAJ, PRZYJMIJ, BĄDŹ DAREM

Kiedy Bóg mówi, daje życie. Mówi i słucha, słucha i przyjmuje odpowiedź. Jezus jest Słowem skierowanym do nas, ale równocześnie słucha Boga i odpowiada Mu. Chce, żebyśmy byli tacy, jak On. Uczestnicząc w liturgii jesteśmy konfrontowani z tym, jak słuchamy Boga, czy słowo Boga jest zawsze przez nas wysłuchane i czy nasza odpowiedź jest taka, jak być powinna. Tu nie chodzi tylko o liturgię, bo ona w ścisły sposób łączy się z życiem. W życiu dokonuje się ta sama tajemnica Boga, który przychodzi i prosi: Słuchaj! Daje człowiekowi wszystko i prosi o wszystko. Zaprasza go do tego, żeby Go słuchał, ale żeby też słuchał człowieka.Słuchając człowieka i przyjmując go, czyniąc to razem z Chrystusem i dla Niego, stajemy się narzędziem działania Ducha Świętego.Działanie Boga odbywa się przez ludzi, którzy rzeczywiście słuchają Boga i którzy przekazują Jego słowo, które dla drugiego człowieka jest darem. Nasze prorockie zadanie jest szczególnie ważne w środowiskach, w których żyjemy, dla ludzi, którzy w jakiś sposób są zamknięci. Bóg chce przez nas posłać tam Ducha Świętego.

Konferencja