Powrót do Słowo we wspólnocie

Marzec 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w marcu.

MIŁOŚĆ PRZYCHODZI Z GÓRY

Jr 11,18-20;  Ps 7;  J 7,40-53

W. Świerzawski – Rekolekcje Kęty 1980; Ama et quod vis fac; cz. 3

Miłość, dar Boży, przychodzi z góry. Bogu nie chodzi w pierwszym rzędzie o nasze uczynki, tylko chodzi Mu o miłość. Duch Święty to jest Duch miłości, który podpowiada człowiekowi, co teraz jest miłością, co jest tym, czego Bóg chce teraz, a człowiek wewnętrznie to odkrywa, jeśli nie zasłania się przed Bogiem. Nie interesuje go już wtedy, co będzie, ale konkretny czyn miłości, który ma uczynić.             

Miłość, jak mówi ks. Wacław Świerzawski, powinna być czyniona w sposób pełen wdzięku. W miłości człowiek nic nie musi. Czyn wypływający z miłości prawie zawsze jest jakąś ofiarą, ale człowiek czyni coś pełnego wdzięku wtedy, kiedy chce, nawet jeśli to jest trudne. Wtedy, tak jak Nikodem, odkrywa w miłości pełną wolność i to, co czyni, czyni z wdziękiem, czyni pięknie. Duch Święty namaszcza nas miłością. Chce, żebyśmy kochali Boga, który oczekuje od nas miłości codziennie, w każdym momencie.

Homilia