Powrót do Słowo we wspólnocie

Marzec 2019

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w lutym.

KOCHAJ NIEPRZYJACIÓŁ

Pwt 26,16-19; Ps 119; Mt 5,43-48

Wiele wskazań Chrystusa jest bardzo prostych. Trzeba posłuchać i zastosować je dosłownie w swoim życiu. Jezus daje nam dziś zadanie: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół”. To jest brama do wyzwolenia w nas życiodajnej siły, abyśmy się stali dziećmi Ojca, który jest w niebie. Od momentu naszego chrztu jesteśmy już synami i córkami Ojca. Bóg nam to dał, a więc źródło już jest, ale klucz do niego mamy w swoim ręku. Tym kluczem jest miłość nieprzyjaciół. To nie jest łatwe. Trzeba się na to zdecydować. Jeśli ktoś jest mi nieprzyjacielem, czyli jego postawa w jakiś sposób mnie krzywdzi, rani, a przynajmniej denerwuje, to najczęściej nie chcemy mieć z nim kontaktu. Jezus mówi, że nie o to chodzi, ale o to, żeby uczynić tego człowieka przedmiotem swojej pierwszorzędnej  troski, przynajmniej w modlitwie.

Homilia

Konferencja dotyczyła rozważanych przez nas tekstów bp Wacława Świerzawskiego z książki Duszę dać! – Rozdział V.

UOBECNIAJĄCE WSPOMINANIE, TU I TERAZ, DZIŚ

Anamneza – uobecniające wspominanie to jest klucz do przeżywania naszej codzienności. Mamy z tym do czynienia nie tylko w czasie Eucharystii. Promieniuje ona bowiem  na nasz czas i na wszystkie wydarzenia naszego życia, które jest eucharystyczne. Życie i misja nie są tylko konsekwencją Eucharystii. One są jedno z Eucharystią. Kiedy tak ją będziemy przeżywać, wtedy wszystko nabierze sensu.To, co się wydarzyło, uobecnia się dzisiaj, łączy się z moim dzisiaj i dlatego to dzisiaj – hodie jest tak bardzo istotne. Jeśli to zrozumiemy, to nasze życie przestanie być jedynie dostosowywaniem się do pewnych moralnych ideałów, bo to nie jest żadna motywacja. To tutaj, dziś, Chrystus jest obok mnie, potrzebuje i pragnie mojej miłości i czuje wszystko, co robię z moim czasem, umysłem, pamięcią, z moim sercem. Jeśli w to rzeczywiście uwierzymy, to będzie to nasze nawrócenie i jedyna skuteczna motywacja do tego, żeby prawdziwie żyć.

Konferencja