Powrót do Słowo we wspólnocie

Maj 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia.

W DRODZE ZA JEZUSEM

Dz 28,16-20.30-31; Ps 11; J 21,20-25

Dzisiejsza Ewangelia mówi, że każdy ma inną drogę i że każda droga jest dobra. Jeśli porównamy różne nasze drogi tylko zewnętrznie, wtedy trudno nam będzie wierzyć, że nasze życie jest drogą dziecka Bożego, wybranego i odkupionego, ukochanego przez Ojca, cokolwiek by się nie działo na tej drodze. Jeżeli wydarza się coś trudnego i nie potrafimy tego zmienić, to znaczy, że wewnątrz tego wydarzenia jest obecny Chrystus, za którym idziemy, z którym idziemy i w którym idziemy.Św. Paweł pokazuje nam, w jaki sposób przyjmować wszystkie wydarzenia życia. Jest przekonany, że właśnie we wszystkich przeciwnościach, których doświadcza, ma głosić Ewangelię, że te przeszkody są takie, jakie mają być i że to jego głoszenie jest takie, jakie ma być.My też jesteśmy wezwani przez Ducha Świętego do takiego śmiałego, odważnego kroczenia za Jezusem, nie uleganiu pokusie Złego, który chce zagłuszyć to, co mówi nam Duch Święty, który w nas woła: Abba, Ojcze i posyła nas w drogę, abyśmy przyjmowali życie i dawali to życie innym.

Homilia

WIARA

Wiara jest pewnego typu poznaniem. Bez wiary człowiek patrzy na świat w sposób odrealniony, wszystko jest fragmentaryczne, wyjęte z kontekstu, bez znaczenia, a wiara pozwala nam widzieć rzeczywistość sakramentalnie, wszystko zobaczyć w prawdzie. Syn Boga stał się Człowiekiem, żebyśmy odzyskali zdolność poznania Boga przez wiarę. Jezus mówi, że wiara w Niego daje prawdziwe życie. Podstawą wiary jest poznanie Jezusa, a po poznaniu przyjęcie Go i akceptacja. Bóg daje nam wtedy moc, uzdalnia nas do tego, żeby się stali dziećmi Bożymi. Tą mocą jest Duch Święty, który jest dany człowiekowi, który wierzy. Bóg zawsze jest pierwszy, ale w spotkaniu z Nim zawsze potrzebna jest inicjatywa człowieka. Proces wiary i poznania dokonuje się przez nasze decyzje, przez zawierzenie Bogu. Poznać Jezusa to zjednoczyć się z Nim i uwierzyć, że Bóg nas kocha, że dał nam wszystko, że niebo zostało nam już dane. Wiara w to jest życiodajnym darem, jest ową mocą, która daje życie wieczne.

Konferencja