Powrót do Słowo we wspólnocie

Maj 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na majowym dniu skupienia.

OTWORZYĆ SIĘ NA WIECZNOŚĆ

Dz 16,1-10;  Ps 100;  J 15,18-21

Czym różni się świat Chrystusa – Królestwo Boże od świata, w którym żyjemy? Ten świat zamyka wartości, które uznaje i którymi żyje, choć mogą nimi być dobro, piękno, miłość i prawda, tylko do doczesności, nie jest otwarty na wieczność. Działanie Złego powoduje deformację tych wartości i może sprawić, że będą one służyć złu, które jest nieraz trudne do zobaczenia. Dlatego ważne jest, aby być uważnym na to, czy w naszej duszy nie dajemy miejsca tylko temu światu i jego myśleniu. Tak się dzieje, kiedy zamykamy nasze serca na niebo, kiedy przestajemy za wszystko dziękować. W każdym z nas toczy się walka z tym światem. Trzeba patrzeć, czy nie wybieramy tak, jak tego chce świat i otwierać oczy, duszę i serce na wieczność, na prawdziwe dobro, piękno, miłość i prawdę.

Homilia

W SZKOLE MARYI

ŻYĆ UWIELBIENIEM I DZIĘKCZYNIENIEM

Przyjmowanie daru od Boga i bycie darem dla Boga i dla człowieka jest sensem naszego życia. Uosobieniem otwartości na przyjmowanie daru i bycia darem jest Maryja. To od Niej uczymy się mądrości uwielbienia Boga i dziękczynienia Bogu, choć czasem wydaje się to trudne. W zamyśle Boga jesteśmy niejako wyniesieni na równy poziom z Nim. Bóg dając nam istnienie i odkupienie chce, żeby każdy z nas był również darem dla Niego, aby przez nas mógł obdarowywać i kochać. Bóg staje się dla nas darem w Eucharystii, a my, przyjmując Go, stajemy się darem dla Niego. Mamy nie tylko nieustannie przyjmować dary i dziękować za nie, ale wierzyć, że również my stajemy się darem. To jest nasze wyzwolenie. Wiemy, po co żyjemy. Maryja bardzo mocno wyraża tę prawdę w swoim hymnie Magnificat. Ten hymn powinien stać się treścią naszego życia. Prośmy Maryję, żeby pomogła nam odmawiać go życiem, żebyśmy mogli wypowiadać go z wiarą.

Konferencja