Powrót do Słowo we wspólnocie

Luty 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia.

WIARA JEST DECYZJĄ, WIARA JEST CZYNEM

Hbr 11,1-7; Ps 145; Mk 9,2-12

Wiara jest substancją tych dóbr, których się spodziewamy, czyli posiadaniem już tu i teraz tego, co będzie naszym udziałem w nieskończonej pełni w przyszłości. Wiara jest decyzją, jest czynem, realizuje się w czynie. To jest decyzja, która przekłada się na nasze życie. Zaufanie Bogu, nasza wiara i nadzieja, wyraża się w naszym codziennym, konkretnym postępowaniu. Wszyscy idziemy w pielgrzymce wiary. To jest codzienny, zwykły czyn, który czasem wymaga wysiłku, działania wbrew sobie, wbrew własnym odczuciom. To wtedy przez substancję wiary dotykamy tej rzeczywistości, która na nas czeka. Nasza wiara jest decyzją, jest przyjęciem, jest dziękczynieniem, które samo w sobie zamienia się już w czyn. Jeśli bowiem dziękujemy za to, co Chrystus dla nas uczynił, to jednocześnie jest w nas pragnienie odwdzięczenia się.

Homilia

NASYCENIE – PEŁNIENIE WOLI OJCA

Jezus chce w nas obudzić poszukiwanie i pragnienie Jego samego. W naszym życiu wciąż szukamy nasycenia, ale ono ostatecznie nastąpi już po drugiej stronie, a tutaj, mamy żyć tęsknotą, wiarą. Tęsknimy, pragniemy nasycenia i dlatego idziemy – jesteśmy w drodze. „Moim pokarmem jest pełnienie woli Ojca” – powiedział Jezus. Pokarm jest po to, żeby działać, żeby podejmować decyzje, pracować. Nie nasycimy się, jeśli szukanie źródła nasycenia nie będzie związane z pragnieniem całkowitego pełnienia woli Chrystusa, codziennie, i w wielkich, i w małych rzeczach. Ważne jest, abyśmy w naszym życiu zobaczyli, czego rzeczywiście pragniemy i czy to, czego tak pragniemy, jest tym, co może nas nasycić.Jezus mówi: Uwierzcie we Mnie, idźcie za Mną i czyńcie to, co wam powiem, a wtedy będziecie nasyceni. To Eucharystia nas nasyca, ale jednocześnie jest zaproszeniem do działania. Mów: Tak! Bądź posłuszny. Pełnienie woli Bożej zacznie nas wtedy rzeczywiście nasycać.

Konferencja