Powrót do Słowo we wspólnocie

Luty 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na lutowym dniu skupienia.

BOŻA ŁASKA I NASZE DECYZJE

Jk 3,1-10;  Ps 12; Mk 9,2-13

Z wyrażania emocji w słowach biorą się wielkie nieszczęścia. Wiemy, że taka spontaniczność nie jest dobra. Język i kontrola nad nim służy do tego, żeby zmieniało się wnętrze człowieka. Jeśli człowiek uzna za złe to, co w się nim dzieje i jeśli będzie rozeznawał, co jest dobre, a co złe, i podejmował odpowiednie decyzje, to łaska Boża może w nim działać i powoli zmieniać jego wnętrze. Żadne doświadczenie w życiu człowieka nie może nas przemienić bez nas. Łaska jest nam dawana nieustannie, ale potrzebna jest nasz decyzja, żeby iść za darem łaski i pozwolić się przemieniać.

Homilia

ŹRÓDŁO SZCZĘŚCIA I RADOŚCI

Źródłem radości jest zatrzymanie się nad konkretną Bożą prawdą, która została nam objawiona. Aby osiągnąć prawdziwą radość, trzeba prosić Maryję, żeby nauczyła nas prawdziwego skupienia. Ona patrzyła, przyjmowała, rozważała i zachowywała wszystko w swoim sercu. Ważne jest, żeby patrzyć, co prowadzi nas do spotkania z Bogiem, a co jest tylko rozproszeniem i chce nas odciągnąć od Boga. Maryja uczy nas rozróżniania tego, co jest prawdą w naszych emocjach, w myśleniu, a co nią nie jest. Trzeba Ją prosić o taki zmysł rozeznawania i powrotu, kiedy pójdziemy nie tam, gdzie trzeba, i zobaczymy, że to nie owocuje w nas radością, że to nie jest Boże. „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie…”. Możemy uczyć się tego od Maryi, która nieustannie wchodziła w zamysły Boga i wciąż nas do tego zaprasza, bo to jest źródło prawdziwego szczęścia i radości. Do takiej medytacji wychowuje nas różaniec, w którym mamy się zatrzymywać również nad tajemnicami naszego osobistego życia: radosnymi, światła, bolesnymi i chwalebnymi.

Konferencja