Powrót do Słowo we wspólnocie

Luty 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w lutym.

BĄDŹCIE DOSKONALI

Iz 58,9b-14;  Ps 86;  Łk 5,27-32

W. Świerzawski – Rekolekcje Kęty 1980; Ama et quod vis fac ; cz. 2

Każdy człowiek jest przeznaczony do tego, żeby bardzo miłować i w każdym jest umiejętność takiego miłowania. Dlatego, że każdy jest przeznaczony do nieba, bo Jezus umarł za każdego człowieka. Patrzenie na drugiego człowieka właśnie w ten sposób jest więc wielkim błogosławieństwem. „Błogosławieni ludzie, którzy potrafią to widzieć i widzieć relację do każdego człowieka poprzez szczyt jego duszy” – mówi ks. bp Świerzawski. Bóg obejmuje każdego człowieka swoją miłością i mówi: Potrafisz! Widzimy tutaj niesamowitą tajemnicę Boga, który ogarnia, przyjmuje całego człowieka, wchłania go w siebie.

„Bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec”. Doskonałość Ojca polega na tym, że On wszystkich przyjmuje, obejmuje, że wszystko bierze w siebie, że akceptuje niedoskonałość. Doskonałość i wszechmoc Boga w spotkaniu z grzechem polega na tym, że On jest nieskończenie wrażliwy, czuły na grzech, że jest „bezbronny” wobec grzechu człowieka. Żaden człowiek nie może doznawać zła tak jak Bóg, nie może być tak głęboko zraniony przez grzech jak Bóg, nie może cierpieć jak Bóg.

W Jezusie jest właśnie taka doskonałość. On najpierw przyjmuje, obejmuje człowieka. Jeśli człowiek to przyjmie, to widząc miłość Jezusa i wierząc w Niego, nawraca się. Nigdy do końca nie spotkamy się z drugim człowiekiem, ani z Bogiem, jeśli będziemy stosować jedynie ludzką miarę doskonałości. Nie jesteśmy w stanie osądzić do końca żadnego człowieka. Chodzi o najgłębsze zrozumienie, że Bóg wszystko i wszystkich przyjmuje i wszystko przebacza, podnosi nas, wyzwala, zanim jeszcze cokolwiek zrobimy, czy się nawrócimy, czy się nie nawrócimy. To w Eucharystii jest źródło, sedno tajemnicy przyjścia Boga do nas, objęcia nas, oczyszczenia, wchłonięcia w siebie, włączenia w swoje Ciało, nakarmienia i powiedzenia nam: Wszyscy jesteście we Mnie przyjęci, przyjmujcie się nawzajem.

Homilia