Powrót do Słowo we wspólnocie

Luty 2020

Zapraszamy do słuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w lutym.

NASYCENI EUCHARYSTIĄ, ABY SYCIĆ 

    1 Krl 12, 26-32;13,33-34;  Ps 106;  Mk 8,1-10

Kiedy liturgia, słowo, Eucharystia może nasycić człowieka? Wtedy, kiedy rzeczywiście i w pełnej otwartości, a nawet w pewnym dyskomforcie będzie łaknął Jezusa. Jezus rzeczywiście jest w liturgii. Słowo Boga, Eucharystia zawsze nasyca, choćby wydawałoby się zewnętrznie, że nie nasyci. Trwanie i posłuszeństwo, przyjęcie od Jezusa tego, co wydaje się, że nie nasyci, powoduje, że dokonuje się cud. Ważne, żeby w to wierzyć. To podczas Eucharystii dokonuje się cud nasycenia, cud przemiany.Otrzymujemy ten dar pod warunkiem wiary, trwania przy Jezusie, odwrócenia się od siebie, od swojego drogi, od swojej koncepcji i przyjmowania tego, co On chce nam dać, co On chce nam powiedzieć i jak chce nas posłać. Wtedy zostajemy nasyceni, aby sycić innych.  
 

Homilia

EUCHARYSTIA JEST WSZYSTKIM

W. Świerzawski: Mysterium Christi

  Msza św. nie jest tylko rytem. Ona jest wszystkim. Problem polega na tym, że niektórzy zafascynowani tą prawdą, zaczynają to głosić, ale nadal nie potrafią egzystencjalnie wejść na ten poziom. Więc co zrobić, żeby nie był to dla nas tylko ryt, ale żeby to było wszystko? Trzeba uwierzyć, że Eucharystia jest zawsze nowa, że słowo jest zawsze nowe. Mówiąc paradoksalnie jest ta sama co 2000 lat temu, kiedy Jezus antycypując swoją ofiarę krzyża, zamykając swoją tajemnicę śmierci i życia w Eucharystii, zostawił ją Apostołom i kazał ją celebrować zawsze jako coś nowego, jako nowe wyznanie miłości Boga do każdego człowieka, również do mnie, jako nowe pójście za mnie na krzyż. Uobecnienie tego w Eucharystii jest właśnie tą nowością. To jest tak, jakby Pan Bóg dawał człowiekowi zawsze nowy początek, jakby każdy z nas po raz pierwszy przyszedł do źródła, dostąpił odpuszczenia wszystkich grzechów, dostąpił odkupienia, i teraz jest kochany i posłany. Taka jest każda Eucharystia.   

Konferencja