Powrót do Słowo we wspólnocie

Luty 2019

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w lutym.

CODZIENNE ODNAWIANIE WIARY

Hbr 11,1-7; Ps 145; Mk 9,2-13

Każdy z nas, kto wierzy, musiał doświadczyć swego rodzaju przemienienia. Może dokonało się ono w naszym wnętrzu na zasadzie przejścia do patrzenia inaczej, do widzenia więcej w wydarzeniach, w człowieku, a przede wszystkim w sakramentach. Doznaliśmy przemienienia i jesteśmy zapraszani, żeby codziennie decydować się na wiarę, żeby nie pozostawić jej w stanie bierności, żeby ją przykładać do bardzo konkretnego, zwyczajnego, codziennego działania. Jesteśmy zapraszani, żeby codziennie odnawiać swoją wiarę nie tylko przez słowa, ale przez nasze małe decyzje, wewnętrzne i zewnętrzne, szczególnie wtedy, kiedy przyjdą pokusy przeciw wierze. Bóg z tęsknotą czeka na każdy najdrobniejszy akt naszej wiary.

Homilia

Konferencja dotyczyła rozważanych przez nas tekstów św. Pawła VI o życiu konsekrowanym w świecie.

KONSEKROWANA ŚWIECKOŚĆ

W instytutach świeckich człowiek pozostaje w centrum świata będąc jednocześnie osobą konsekrowaną. Takie powołanie wymaga wiernej czujności, która musi być nieustannie odnawiana w sercu. Człowiek świecki konsekrowany myśli po Bożemu i z tym Bożym myśleniem jest zanurzony w świecie. Jest wezwany do tego, żeby dawać świadectwo myślenia, które wynika z wiary, które jest światłem i które będzie widoczne w decyzjach dotyczących życia w świecie, tu i teraz.W myśleniu po Bożemu światło idzie  z nieba i porządkuje konkretne wybory. Człowiek jest wtedy czujny, ale i wytrwały. Ta wytrwałość wypływa ze świadomości, że każda czynność człowieka dokonywana z wiarą, ma ogromne znaczenie i głęboki sens. Aby można było poruszać się po drodze wiary i nie dać się zagarniać światu, potrzebna jest decyzja na codzienny, wyrwany ze swoich zajęć, czas na modlitwę, medytację, Eucharystię, gdzie Chrystus daje swoją łaskę. To On prowadzi świeckich konsekrowanych do ludzi, którzy czekają na dar światła, na życie wiary.

Konferencja