Powrót do Słowo we wspólnocie

Listopad 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na listopadowym dniu skupienia.

W JEZUSOWYM KRÓLESTWIE

Dn 7,13-14;  Ps 93; Ap 1,5-8; J 18,33b-37

Jesteśmy przy ołtarzu dlatego, że widzimy oczyma wiary królestwo Jezusowe. Człowiek wierzący widzi coś więcej i nie zatrzymuje się tylko na ludzkim wymiarze, na ludzkiej sprawiedliwości, na tym, co widzi, na tym, co dociera do jego zmysłów. Co widzimy, do czego nas pociąga wewnętrznie to, co widzimy, jeśli wierzymy? Wiara nie jest tylko intelektualnym przyjęciem jakiejś prawdy. Istotnym jest, czy nas to wewnętrznie pociąga, czy chcemy oddać się Jezusowi, czy chcemy żyć w Jego królestwie.

Homilia

MARYJA UCZY ODDANIA SIĘ BOGU

Bóg przyszedł do nas z dobrą nowiną o tym, że człowiek dzięki Jego łasce, dzięki Jego dziełu zbawienia, może zostać konsekrowany, czyli może Mu się w pełni oddać. Tylko konsekracja w szerokim pojęciu tego słowa jest ratunkiem od zamknięcia, od życia dla siebie. To Maryja prowadzi nas do prawdziwych owoców aktu konsekracji, oddania siebie Bogu. Człowiek tylko wtedy jest prawdziwie wolny, kiedy całkowicie oddaje się w niewolę. Bez powierzenia się Maryi i prośby do Niej, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, że konsekracja, oddanie siebie, to jest śmierć dla siebie. Zapominamy czasem o tym, ale też boimy się tego dotknąć, bo budzi to w nas niepokój. W Bożej opatrzności, w Jego planach, Maryja jest Tą, która pomaga nam, żebyśmy pozbyli się tego wewnętrznego napięcia i pogodzili to w sobie. Dziękujmy Bogu za dar konsekracji i powierzmy się Maryi, żebyśmy mogli zrozumieć konsekrację do końca.

Konferencja