Powrót do Słowo we wspólnocie

Listopad 2019

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w listopadzie.

 PRZEMIANA I ODDANIE SIĘ BOGU

  Jl 4, 12-21; Ps 97; Łk 11,27-28

W naszym nawróceniu pierwszą rzeczą jest, żeby przyjąć i uznać to wszystko, co nie pozwala nam czynić własnej woli, co idzie w poprzek naszych planów, co odbiera nam autonomię, za miejsce, gdzie dzieje się sprawiedliwość. Człowiek, który się nawraca, nie czuje już, że coś nie powinno mieć miejsca, że jest traktowany niesprawiedliwie. Jeśli patrzy na Jezusa, to nic, co dzieje się na świecie, nie może być dla niego nazwane niesprawiedliwością, chociaż po ludzku może. Druga rzecz w nawróceniu, która jest świadectwem przemiany wewnętrznej, to jest zwrócenie się do Jezusa z wielką nadzieją na bycie z Nim. Przechodzimy od tego, co jest niesprawiedliwe, niesłuszne, do postawy człowieka przemienionego. Najczęściej dokonuje się to w naszym życiu przez wewnętrzną walkę o to, żeby oddać się całkowicie Chrystusowi poprzez wytoczenie wojny swojemu „ja”, przez wiarę w to, że całkowite spełnienie nie dokonuje się na moich ścieżkach, nie dokonuje się przez realizację moich planów, tylko na Jego drodze, że to Jego plany i Jego życie są przeznaczone dla mnie.

Homilia

 Konferencja dotyczyła posłuszeństwa na podstawie Dzienniczka św. Faustyny.

 
POSŁUSZEŃSTWO – PEŁNIENIE WOLI BOGA

 Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jeśli nie będziemy rozumieć posłuszeństwa tak, jak zamierzył to Pan Bóg, czyli w tajemnicy życia tu, na ziemi, w tajemnicy Kościoła, w tajemnicy relacji do Jego Ciała, czyli w Kościele, w wydarzeniach, które nas dotykają, w przeszkodach, trudnościach, słabościach, ale też w tych, którzy piastują jakieś urzędy. To jest tajemnica oddania się Chrystusowi w konkrecie. Królestwo Boże już jest, jest pomiędzy nami.  Wiedząc, że to królestwo realizuje się w zwykłym konkrecie, jesteśmy wezwani do tego, żeby w każdym momencie być posłuszni Jezusowi w codziennych, zwykłych sprawach. W tym wszystkim jest Chrystus i w ten sposób wzywa nas do oddania siebie Jemu. Ta trudność, której wielokrotnie wtedy doświadczamy i walka z pokusą nieposłuszeństwa, to są pozostałości tego pęknięcia, które w nas istnieje mimo chrztu i sakramentów.Człowiek z jego wolną wolą został stworzony do tego, żeby odpowiadać Bogu, żeby dawać siebie, kochać, a nie po to, żeby być autonomicznym i w ten sposób być wolnym. Wolność jest zawsze dla miłości.Najistotniejsze jest posłuszeństwo, nawet to najmniejsze posłuszeństwo. Posłuszeństwo ma związek z Chrystusem, który króluje i ze ślubem posłuszeństwa i konsekracją. To właśnie zbawia świat.Będąc świadomymi czym jest posłuszeństwo, czym jest wola i po co ona jest, starajmy się nieustannie, żeby pełnienie woli Boga było naszym pokarmem.Ważnym jest, abyśmy zobaczyli sens życia w wielkiej wartości prostego, codziennego wypełnianiu woli Boga.

Konferencja