Powrót do Słowo we wspólnocie

Kwiecień 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na kwietniowym dniu skupienia.

POZWÓL JEZUSOWI LECZYĆ SWOJE SERCE

Dz 4,13-21;  Ps 118;  Mk 16,9-15

Istnieje w nas pokusa trwania przy własnym myśleniu, własnym sposobie osiągania dobra. Warto spojrzeć, czy nie zaciemniam w sobie rzeczywistej sytuacji po to, żeby wyszło na moje i popatrzeć na te sytuacje, kiedy nie chcę zobaczyć wszystkiego w prawdzie, tylko czuję się albo zagrożony, albo zraniony, albo niedowartościowany. To powoduje we mnie blokadę odkrycia woli Bożej, która czasem może iść w poprzek utartych schematów w moim myśleniu. Pan Jezus chce leczyć serca każdego z nas z tych schematów, oczyścić nasze serce, ale nie uczyni tego bez nas. Dzieje się to w nas przez odkrywanie własnego uporu, własnej pychy, własnych schematów myślenia. Jezus przychodzi do każdego z nas inaczej, daje nam znaki. Chce, żebyśmy zrezygnowali z owego uporu po to, żebyśmy i my mogli głosić Dobrą Nowinę o tym, że Bóg zwyciężył śmierć, że tylko służenie i posłuszeństwo Jemu ma sens i prowadzi do szczęścia.

Homilia

W SZKOLE MARYI

NIE MOJA WOLA ALE TWOJA NIECH SIĘ DZIEJE WE WSZYSTKIM

Poświęcenie się Maryi pozwala wejść w Jej świat, w Jej zjednoczenie z Bogiem, w Jej karmienie się wolą Boga: Oto Ja, służebnica Pańska. Wtedy zaczynamy odczuwać tak, jak to odczuwa Chrystus. On przyszedł, żeby pełnić wolę Ojca, a nie swoją, oddał się Ojcu całkowicie we wszystkim. Jego życie było nieustannym pełnieniem woli Ojca. Gdyby nie Syn Boga, gdyby nie Matka Najświętsza i zesłanie Ducha Świętego niemożliwym byłoby, żeby człowiek sam wymyślił, że lepiej jest odwrócić się od siebie i powiedzieć: Nie moja wola, ale Twoja, Panie Boże, niech się stanie we wszystkim. Dzieło Boga na ziemi jest budowane przez ludzi, którzy w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach mówią: Bogu niech będą dzięki! Chwała Tobie, Panie! Bądź wola Twoja! Jeśli człowiek przyjmie to w swoim sercu, to wtedy przez niego realizuje się dzieło Boże i płynie łaska nawrócenia dla niego samego i dla świata.

Konferencja