Powrót do Słowo we wspólnocie

Grudzień 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia.

RODOWÓD CHRYSTUSA I NASZ

Rdz 49,1a.2.8-10; Ps 72; Mt 1,1-17

Każdy nasz rodowód, życiorys, każde wydarzenie, to, czym żyjemy, gdzie jesteśmy, z kim się spotykamy, jest miejscem łaski, jeśli rzeczywiście w to uwierzymy i zwrócimy się do Chrystusa. Jeśli tak nie jest, jeśli to nie Chrystus rzuca światło na nasze rodowody i wydarzenia, to wtedy myślimy jak poganie. Myślimy, że coś jest nieodwracalne, nie jest takie, jak powinno być, że nic nie jest dobre, nic nie staje się świętą historią, ale jest pełne bólu, cierpienia i zła, które w jakiś sposób zniekształca i powoduje rany. Przyjmijmy dzisiaj Ewangelię Jezusa, bo On jest tutaj między nami i wchodzi w nasze rodowody właśnie przez tę Eucharystię.

Homilia

TAJEMNICA WCIELENIA

Jakie są konsekwencje wcielenia Jezusa? Wcielenie to spotkanie tajemnicy Boga z konkretem ludzkiej wspólnoty. Z jednej strony mamy natchnienie Ducha Świętego, a z drugiej strony poznanie konkretnego Jezusa, w konkretnym słowie, wydarzeniu, Kościele i wspólnocie. Konkret Jezusa, Syna Bożego, był dla wielu zgorszeniem, a Jezus wszedł w ten konkret właśnie przez krzyż, przez śmierć. Spotkanie tego konkretu i Boga samego jest przedmiotem naszej wiary we wcielenie, wiary w Kościół. Kościół nie jest Kościołem duchów, tylko wspólnotą ludzi, a Chrystus nie jest duchem, ale Bogiem i człowiekiem. Wiara w to jest niezwykle ważna dla naszego życia, bo urealnia nasze spotkanie z Bogiem w konkrecie rzeczywistości naszego życia i w konkrecie rzeczywistości wspólnoty, w której jesteśmy. Jak Bóg może być w tym wszystkim, skoro tyle jest grzechów, zniekształceń, problemów? Ale On jest właśnie w tym, jest w Kościele, w tej realnej wspólnocie. Ta prawda prowadzi nas do wiary w to, że wspólnota, że relacja, że jedność z drugim człowiekiem nie jest efektem naszego wysiłku. To jest dar, który przychodzi z góry przez Chrystusa i jest nam już dany. Trzeba pomyśleć, do jakiej wspólnoty chce się całkowicie wejść, ale kiedy człowiek już się na to zdecyduje, to jest miejsce, gdzie działa Bóg, gdzie Bóg jest z całym swoim darem i swoją świętością, a drugi człowiek i każda relacja jest po to, aby nas prowadzić do prawdziwej świętości.

Konferencja