Powrót do Słowo we wspólnocie

Grudzień 2021

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na grudniowym dniu skupienia.

SPRAWIEDLIWOŚĆ, MIŁOŚĆ, PRAWDA

Jr 23,5-8;  Ps 72; Mt 1,18-24

Sprawiedliwość wiąże się z prawdą Bez sprawiedliwości nie ma tego, co moglibyśmy nazwać prawdą o dobru, o człowieku. Sprawiedliwość jest głęboko zakorzeniona w naszym sercu, ale jednocześnie w naszym życiu wciąż pojawiają próby związane ze sprawiedliwością w odniesieniu do ludzi, czy do jakichś spraw. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby tak jak św. Józef w nich wytrwać. Jeśli podejmiemy decyzję na własną stratę, żeby kogoś bronić, to Duch Święty wprowadzi nas głębiej w życie Ewangelii i pozwoli być kanałem Bożego światła, Bożej mocy pośród świata, który jest zamknięty w swojej własnej sprawiedliwości.

Homilia

WYJDŹ Z SIEBIE, ABY TOWARZYSZYĆ DRUGIEMU

Maryja rodzi nas do prawdziwej wiary. Warto do końca wziąć Ją do siebie, bo potrzebujemy tego narodzenia, aby wyjść z siebie, ze swojej izolacji poprzez dawanie swojego życia drugiemu człowiekowi. Dokonuje się to właśnie poprzez takie decyzje, jakie dokonali Józef i Jan, czyli wyjścia do drugiego człowieka i towarzyszenie mu tak, jak on tego potrzebuje. W najtrudniejszych dla nas momentach, kiedy myślimy, że sami powinniśmy być pocieszeni, Maryja uczy nas, że naszym ratunkiem, naszym życiem, jest wyjście siłą wiary do drugiego człowieka. Smutek izoluje, a bycie z drugim w jego  problemach, w jego smutkach wyzwala. Prośmy Maryję, żeby nam pomagała, ale też powierzmy siebie całkowicie, abyśmy mogli dojść do tego, co Bóg zaplanował w naszym życiu.

Konferencja