Powrót do Słowo we wspólnocie

Grudzień 2020

Zapraszamy do wysłuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w grudniu.

DAWAĆ ŻYCIE

    Sdz 13,2-7.24-25a;  Ps 71;  Łk 1,5-25

Życie jest darem od Boga, a jednocześnie jest zawsze misją. Nie ma człowieka, który nie miałby do spełnienia misji. Nie ma człowieka, który w oczach Boga nie byłby najważniejszy. Nie ma człowieka, którego poczęcie i życie na tej ziemi nie miałoby jakiegoś bardzo ważnego, głębokiego sensu. Jaki to jest sens? Jaka to jest misja? Dawanie życia! Życie jest po to, żeby dawać życie i do samego końca jest przekazem życia. Każda minuta i każdy oddech jest świadectwem Bożej łaski, która nas posyła, aby dawać życie. Bóg nieustannie daje życie, mimo, że biologicznie zmierzamy ku śmierci i chce, żeby to życie było przekazywane, żeby szczególnie dzisiaj dawane było świadectwo, co to jest życie, jak ono jest ważne, ile ono jest warte. 
 

Homilia