Powrót do Słowo we wspólnocie

Grudzień 2019

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na dniu skupienia w grudniu.

SZCZĘŚLIWI, KTÓRZY UWIERZYLI 

PnP 2, 8-14; Ps 33; Łk 1,39-45

Maryja uwierzyła w to, że Bóg może wszystko, że przekracza wszystkie granice, a szczególnie granicę, którą jest grzech. Ta zapora grzechu wciąż odzywa się w sercu człowieka, który ma przekonanie, że jest niegodny, że jest grzeszny, a jednocześnie pragnie być pojednany z Bogiem, stawać się Jego oblubienicą,, na którą On patrzy z upodobaniem. Bóg może sprawić w naszym życiu, żebyśmy rzeczywiście uwierzyli, że spełnią się Jego słowa i żebyśmy przestali się bać w jakimkolwiek nie bylibyśmy stanie, czy momencie naszego życia. Wtedy staniemy się sobą właśnie dzięki Niemu i przez Niego i będziemy szczęśliwi.
 

Homilia

 TAJEMNICA WZAJEMNOŚCI

KKK 683-747  
 

Ducha Świętego możemy nazwać nie-stworzonym Niepokalanym Poczęciem, jest Nim niejako w łonie Trójcy Świętej, a Maryja jest stworzonym Niepokalanym Poczęciem. Co to jest niepokalane poczęcie w tym kontekście? To jest jakaś przeogromna tajemnica wzajemności. Co dla nas  znaczy ta wzajemność? To znaczy, że nieustannie widzę Boga, czy drugiego człowieka jako dar, który jest mi nieustannie dawany, dzięki czemu jestem, kim jestem. Drugi człowiek nie jest dla mnie zagrożeniem i nic mi nie zabiera, ale jest  dla mnie darem, dzięki któremu, mogę być sobą. Bóg, który jest źródłem wszystkiego, chce być obdarowany przez człowieka. Bez tego daru Jezus nie mógłby być człowiekiem. A jednocześnie Ta, która jest człowiekiem, nie może istnieć bez daru od Boga, który jest w Niej. W tak przedziwny sposób dokonuje się ta wzajemność, cud jedności, cud wzajemnego potrzebowania i wzajemnego obdarowania się. W Maryi człowiek został wyniesiony przez Jezusa do relacji wzajemności z Bogiem. Mogło się to stać wyłącznie przez to, że Bóg stał się człowiekiem i zniszczył tę zbroję, którą każdy z nas był otoczony, w której  zawarte są wszystkie nieporozumienia, spory, kłótnie i wojny. Ludzie, którzy doświadczają działania Ducha Świętego, są głęboko przekonani o swojej grzeszności, ale też o tym, że Bóg przebaczył im grzech. Jednocześnie są głęboko przekonani, że Bóg ich bardzo potrzebuje i to takimi, jakimi są. Duch Święty nieustannie nas wyzwala, podnosi do poziomu wzajemności i mówi, jak bardzo jesteśmy cenni dla Boga.

Konferencja