Powrót do Słowo we wspólnocie

Czerwiec 2023

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych na naszym dniu skupienia.

BOŻE OBIETNICE

Iz 49,1-6; Ps 139; Dz 13,22-26.30-31; Łk 1,57-66.80

Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela

Znakiem Nowego Przymierza i działania Ducha Świętego jest wiara w to, że Bóg jest prawdomówny i że słowo Boga spełnia się w momencie, kiedy jest wypowiedziane. Bóg nigdy nie mówi rzeczy, które się nie spełnią. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, ale czasem jest w nas jakiś opór wobec zanurzenia się do końca w skuteczność słowa Boga, w to Jego działanie, szczególnie jeśli w naszym życiu dotykamy przemijalności, upływu czasu, czy pewnych doświadczeń. Przykład Zachariasza jest dla nas wielką nauką. Pojawiają się bowiem pytania: Jak wierzę w Boże obietnice? Jakie Boże obietnice były w moim życiu? Czy o nich nie zapomniałem? Czy mam jakieś wątpliwości, a może mam do siebie jakieś pretensje? Czas milczenia Zachariasza to czas jego nawrócenia, wejścia w Bożą obietnicę i uwierzenia w nią. Otwarcie się na Boży plan jest znakiem nawróconego serca, to wiara, że Bóg spełnia obietnicę i pragnienie, by wypełnić każdą Jego prośbę i każde Jego słowo.

.

Homilia

PATRZEĆ NA JEZUSA – ODPOWIEDZIEĆ NA JEGO MIŁOŚĆ

W Eucharystii Chrystus jest już uwielbiony, jest już po prawicy Ojca, a jednocześnie jest obecny w Eucharystii ze wszystkimi tajemnicami swojego życia, swojej męki, obecny dla nas realnie, będąc jednocześnie już na drugim brzegu. Droga za Chrystusem nie jest więc niepewna, ale to jest jedność z Nim. Mimo, że wciąż jesteśmy w drodze, to już jesteśmy z Nim w wieczności. Już wszystko jest dobrze. Każde spotkanie z Jezusem jest zaproszeniem, żeby patrzeć na Niego, żeby widzieć Jego wzrok, a nie zastanawiać się tylko nad sobą. Dla Jezusa każdy z nas jest fantastyczny, bo On kocha. Każdego z nas pyta: Czy ty Mnie kochasz? Zadaje to pytanie z nadzieją, że człowiek odpowie pozytywnie. Więc skoro On zadaje to pytanie, to trzeba Mu odpowiedzieć pozytywnie. Nawet jeśli ktoś uważa, że nie potrafi, to jednak to pytanie powinno nieustannie skłaniać do drogi za Chrystusem, do słuchania Go i zaufania, że ta droga doprowadzi do miłości.

Konferencja