Powrót do Słowo we wspólnocie

Czerwiec 2022

Zapraszamy do wysłuchania homilii oraz konferencji ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonej na czerwcowym dniu skupienia.

JEZUS MÓWI: SZUKAJCIE KRÓLESTWA

2 Krn 24,17-25;  Ps 89;  Mt 6,24-34

Koncentracja, skupienie na poszukiwaniu, pragnienie odnalezienia to są wspaniałe i piękne cechy szukania królestwa Bożego. Pomimo tego, że jest to tajemnicza rzeczywistość, to jednak dzięki darom Ducha Świętego, dzięki wierze, wiemy, czym ono jest. Jeśli medytujemy Ewangelię, słuchamy Bożego słowa, jeśli jest w nas pragnienie, aby po śmierci znaleźć się w królestwie Bożym, to wiemy, że ono już tu jest choć w tajemniczy sposób. Szukanie królestwa Bożego to wysiłek serca, żeby nie poddać się pokusie nie szukania albo stwierdzenia, że nie da się go znaleźć. Matka Boża wstawia się za nami, żebyśmy szukali królestwa i zobaczyli go oczyma wiary właśnie tutaj, w ziemskim trudzie i cierpieniu. Ono jest tam, gdzie ludzie rzeczywiście sobie przebaczają, kochają prostotę, nie oskarżają, nie sądzą, jeśli mimo swoich trudów są pełni prostego dziękczynienia Bogu i uwielbienia. Jezus mówi: Szukajcie królestwa, a Maryja zaprasza nas, abyśmy szli na to poszukiwanie wraz z Nią.

Homilia

MARYJA POŚREDNICZKĄ

Bóg cały przyszedł w Chrystusie. Chrystus jest Pośrednikiem, przekazuje całego Boga, ale Maryja jako typ Kościoła też jest Pośredniczką na tajemniczej zasadzie, którą w swojej nieskończonej mądrości wymyślił Bóg. To, co jest ograniczone, niedoskonałe, a nawet grzeszne, Bóg tak oczyszcza przez Chrystusa, że już tu, na ziemi, jest obecny między nami, w nas. Maryja uosabia cały Kościół i mówi nam, że Kościół jest czysty, że jest święty. Jeśli poprosimy Maryję, żeby była naszą Pośredniczką, to Ona wprowadzi nas w tajemnicę obecności Boga. Wtedy możemy dotykać Jego obecności, cieszyć się, że jest obecny w takim świecie. To Maryja prowadzi nas do prawdy, jak jesteśmy kochani przez Boga, jak jesteśmy Mu potrzebni. Jeśli mamy dobrą wolę, to będziemy trwać w Nim i z tymi naszymi potknięciami będziemy jako „święci i nieskalani przed Jego obliczem”.

Konferencja