Okres zwykły 2021

Dla chcących pogłębić rozważanie i przeżywanie Słowa Bożego w swoim życiu publikujemy homilie ks. Andrzeja Wójcika wygłoszone w kościele św. Marka w KrakowieZachęcamy do słuchania!

V Niedziela zwykła
IV Niedziela zywkła
II Niedziela Zwykła