Okres Wielkanocny 2023

Zapraszamy do słuchania homilii ks. Andrzeja Wójcika wygłoszonych w kościele św. Marka w Krakowie.

V Niedziela Wielkanocna
III Niedziela Wielkanocna
Niedziela Bożego Miłosierdzia
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego