Okres Bożego Narodzenia

Dla chcących pogłębić rozważanie i przeżywanie Słowa Bożego w swoim życiu publikujemy homilie ks. Andrzeja Wójcika wygłoszone w kościele św. Marka w Krakowie. Zachęcamy do słuchania!
Święto Chrztu Pańskiego
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Niedziela w okresie Bożego Narodzenia
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Niedziela Świętej Rodziny
Święto św. Szczepana
Uroczystość Bożego Narodzenia